DOTACJA Z MINISTERSTWA DLA CENTRUM! - 2017-04-24 20:04:15
25 tyś złotych otrzyma RSS Centrum w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nasz klub zorganizuję drugą edycję turnieju własnego autorstwa „Unihokej pod Tatrami”, który odbędzie się w grudniu bieżącego roku w Poroninie.
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci” to jeden z największych realizowanych projektów ministerstwa. Adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej
Głównymi celami programu są: 
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. 
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

 

Autor: CR
CENTRUM POD TATRAMI - 2017-01-03 14:16:22

W dniach 15-18.12 RSS Centrum zrealizowało projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie naszego autorstwa pod nazwą „Unihokej pod Tatrami” miał na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Realizacja programu miała też przyczynić się do zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej. 
Z naszego klubu w Tatry udała się 38-osobowa reprezentacja. Najmłodsi uczestnicy oprócz gier sportowych zwiedzili Zakopane, krakowski Rynek oraz Aquapark. Nikt nie narzekał na nudę.

W imprezie wzieło udział ponad 200 uczestników z całej Polski. Turniej miał charakter ogólnopolski, w którym udział wzięło 12 drużyn.

Zapraszamy do Galerii zdjęć <TUTAJ>

Autor: CR
CENTRUM Z DOTACJĄ Z MINISTERSTWA SPORTU i TURYSTYKI! - 2016-06-21 20:23:50

10 tyś złotych otrzyma RSS Centrum w ramach nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki!

Program „KLUB” to jeden z największych dotychczas realizowanych projektów ministerstwa, całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego. W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.

Autor: OrtalionTrenera
TURNIEJ O PUCHAR KOMENDANTA - RSS CENTRUM WSPÓŁORGANIZATOREM - 2016-05-13 05:02:07
W dniu dzisiejszym na boisku MOSiR-u przy ulicy Narutowicza odbędzie się V Turniej piłki nożnej służb mundurowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej. RSS Centrum dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Radomia został współorganizatorem imprezy.
 
W zawodach zagra 13 drużyn tj. Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna, 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Miejska, Straż Ochrony Lotniska, Straż Graniczna, Areszt Śledczy, JUSTIA, Księża, Centralne Biuro Śledcze, Pogotowie. 
 
Zawody mają na celu integracje środowiska służb mundurowych oraz poprawę bezpieczeństwa i profilaktyki wśród kibiców i uczestników zawodów sportowych z naszego miasta.
Organizatorem zawodów jest Straż Miejska Radom, RSS Centrum Radom, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej.
 
Początek zawodów i uroczyste otwarcie o godzinie 8.30
Autor: Cr
RADOMIANIE I UKRAIŃCY RAZEM NA WAKACJACH - 2015-08-17 17:30:00

Radomska młodzież oraz ich rówieśnicy z Kijowa i Lwowa zrealizowali wspólny projekt „Polska i Ukraina = Europejska Rodzina”. Na pomysł realizacji tego projektu i wspólnego pobytu na obozie wpadł Marcin Górnik z Radomskiego Stowarzyszenie Sportowego Centrum Radom, wiceprezes klubu i koordynator projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

KU EUROPIE

- Nasz projekt znalazł się na liście zadań dofinansowanych przez Ministerstwo. Łatwo nie było, ponieważ złożonych wniosków było ponad 250, a tylko kilkadziesiąt z nich ma szanse na wsparcie - wyjaśnia koordynator.

- Kwota, którą uzyskaliśmy, pozwoliła sfinansować przyjazd przyjaciół z Ukrainy, pokryć koszty pobytu. Zdaniem Marcina Górnika warto to robić, bo nadrzędnym celem jest integrowanie się młodzieży z naszych krajów poprzez sport, kulturę i wypoczynek. Traktuje to jako sposób zwrócenia ich oczu ku Europie i integrowanie się z nią - dodaje organizator obozu.

Głównym punktem programu był tygodniowy pobyt w Wągrowcu k.Poznania, oprócz wspólnych zajęć sportowych, organizowane były wycieczki i integracyjne zajęcia. Ekipa z Kijowa i Lwowa po powrocie z Wągrowca zwiedziła także Warszawę i Kraków. Projekt odbywał się od 31.07 do 10.08, a udział wzieło łącznie 80 osób.

CENNE DOŚWIADCZENIE

Zarówno RSS Centrum Radom oraz Klub Opir Lwów reprezentujący młodzież kijowską i lwowską zamierza utrzymywać kontakty i współpracować w przyszłości.

Autor: CR

© www.rsscentrum.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 Liczba odwiedzin